ПРЕИСПИТИВАЊЕ - 47. сазив сликарске колоније Липовац

Слобода уметничког изражавања је попут дечије игре и резултира спонтаност, искреност и свежину израза. У том смислу, неопходно је уметнички заштитити од свих замки које поставлља рутина и свих притисака прилагођавања  нормама које су наметнуте споља.

У прилог томе иде и чињеница да је осам уметника 47.Липовачке колоније преиспитивало своје склоности експериментисању у оквиру медија што прекорачује чврсто постављне  границе унутар уметничких дисциплина. Понуђена тема је омогућила простор за различите облике уметничке комуникације, као и за разноврсне уметничке поетике.

Ана Ђоревић своју специфичну енергију имплементира у слику која одише фантазијом о уметничкој  и људској слободи.

Слика Горана Ракића настаје без претходно смишљеног плана. Апстактне представе су колажиране, предвођене игром чисте Ликовности. Константин Ступовски егзистира у геометријској апстракцији. Маријана Тодоровић истражује идентитет свог дела комбиновањем техника, експресијом боја и снагом цртежа. Милица Недељковић  Јанковић  материјализује дожи-вљено, имплементира виђено  и прочитано. Слика Ненада Јовановића  представља додир уметника и природе. Татјана Васовић  Бурсаћ одступа од утврђених веровања и елементе сопственог искуства компонује у нове односе, испробавањем различитих решења. Селекција уметника 47. сликарске колоније представља потенцирање на различитим уметничким сензибилитетима који су изражени кроз елементе сопственог искуства реструктурираног у нове односе, о чему сведоче слике које су настале у периоду од 3. до 9. августа у Липовцу.

Тамара Ђорђевић, селектор

Назив: Мудри као змије, безазлени као голубови
Техника: Акрил на платну
Аутор: Ана Ђорђевић

Назив: Преиспитивање сећања
Техника: Акрил на платну
Аутор:
Ана Ђорђевић

Назив: Жута
Техника: Акрил на платну
Аутор: Горан Ракић

Назив: Мртва природа
Техника: Акрил на платну
Аутор: Горан Ракић


Назив:  Ерфранс Информер
Техника: Комбинована техника
Аутор:
Константин Ступовски

Назив: Забавник
Техника: Комбинована техника
Аутор: Константин Ступовски

 

Назив: Заклон
Техника: Акрил на платну
Аутор: Маријана Тодоровић

Назив: Липовац
Техника: Акрил на платну
Аутор:  Маријана Тодоровић

 

Назив: Борови
Техника: Акрил на платну
Аутор: 
Милица Недељковић Јанковић

Назив: Утопија
Техника: Акрил на платну
Аутор: 
Милица Недељковић Јанковић

 

Назив: Венчац
Техника: Акрил на платну
Аутор: 
Ненад Јанковић

Назив: Ливада
Техника: Акрил на платну
Аутор: 
Ненад Јанковић

 

Назив: Данка
Техника: Акрил на платну
Аутор: 
Татјана Васовић Бурсаћ

Назив: Луција
Техника: Акрил на платну
Аутор: 
Татјана Васовић Бурсаћ

 

Контакт информације

Адреса: Булевар вожда Карађорђа бб
34310 Топола, Србија

Друштвене мреже

Facebook
Instagram
Youtube

Search