МЕТАМОРФОЗЕ - 42. сликарска колонија у Липовцу

Овогодишња, 42-га сликарска колонија у Липовцу носи назив ''Метаморфозе'', који упућује како на садржај и избор теме коју су уметници третирали, тако и на стваралачки карактер и потенцијал који се односи на избор уметника.

То дакако, уједно подразумева могућност својеврсног третирања појма око заједничко инициране концепције. Појам ''Метаморфозе'' овога пута егзистирао је у међусобном додиру уметника и природе, додиром уметника са селом и животом његових мештана, указујући на отвореност сваког процеса рада, који исказује извесно време,сарадњу и суживот са другима.

Условно речено, сам појам метаморфозе/преображење, преображај, промена, преобраћање, даје могућност слободног избора теме, која је омогућила уметницима да кроз интеракцију са селом, природом,али и са другима уметницима, слободно стварају чинећи да рад колоније буде акцетован на индивидуалном, али на могућностима заједничког стварања, као и на коришћењу свесних промена, таком времена које су провели у Липовцу.

Овогодишња селекција уметника заснована је, првенствено на квалитету и интегритету уметника и његовог рада. У раду ликовне колоније Липовац 2014. су учествовали уметници различитих генерација и то: Ружица Митровић, Ђуро Аџић, Слађана Динић Ђорђевић, као и представници млађе генерације Тамара Ђорђевић и Михаило Милинар.

(Преузето из каталога 42. сликарске колоније у Липовцу; аутор текста: Жељка Момиров)

Назив: Дух енергија
Техника: Акрил на платну
Аутор: Ђуро Аџић

Назив: Космичко зрачење
Техника: Акрил на платну
Аутор: Ђуро Аџић

Назив: Мртва трка
Техника: Акрил на платну
Аутор: Михаило Млинар

Назив:  Без назива
Техника: Акрил на платну
Аутор:
Ружица Митровић

Назив:  Без назива
Техника: Акрил на платну
Аутор:
Ружица Митровић

Назив:  Опленачки сан 1
Техника: Акрил на платну
Аутор: Слађана Динић Ђорђевић

Назив: Без назива
Техника: Акрил на платну
Аутор: Тамара Ђорђевић

Контакт информације

Адреса: Булевар вожда Карађорђа бб
34310 Топола, Србија

Друштвене мреже

Facebook
Instagram
Youtube

Search